Blogia
Qué mengem?

Quarta sessió del postgrau del Projecte Xarxa

Resums de les sessions del dia 29 de novembre de 2005

 

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte. Hem fet també una posada en comú de l’estat de cada projecte i cada grup a parlat del model al qual s’ajusta el seu projecte.

La sessió temàtica ha tingut com a tema central l’educació de la ciutadania. Sota el títol “ L’educació de la ciutadania: Marc general, diferents enfocaments i diferents experiències” el Dr. Joan Pagès de l’UAB ha assenyalat les raons que avalen l’interès actual per introduir l’educació de la ciutadania a l’escola:

 • El desinterès dels joves per la política i la participació formal.
 • Els múltiples problemes mundials: els moviments extremistes, els moviments migratoris, l’atur, ........
 • L’augment de la violència juvenil i escolar.
 • Diversos problemes polítics no resolts com ara les relacions entre els governants i els ciutadans.
 • L’organització del debat actual sobre l’organització i el currículum escolar.

El principal objectiu de l’educació de la ciutadania consisteix en formar persones conscients dels seus drets i obligacions, compromeses amb la defensa de la democràcia i els drets humans, sensibles i solidàries amb les circumstàncies dels demés i amb l’entorn en què vivim (Xesús R. Jares, 2005: Reflexiones i propuestas. Cuadernos de Pedagogía núm 350, octubre 2005)

El Consell d’Europa l’any 2000 va fer una proposta sobre les competències cognitives, afectives, pragmàtiques i socials que ha de desenvolupar l’educació de la ciutadania. Considerant aquesta proposta els continguts de l’àrea de l’educació de la ciutadania hauria de tenir els següents objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de la convivència i l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Donar a conèixer les causes i les diferents formes de violència així com les alternatives que existeixen.
 • Donar a conèixer els drets i deures fonamentals de la vida en societat i la seva aplicació pràctica.
 • Fer l’anàlisi històric, filosòfic, jurídic, polític i ètic dels drets de l’home.
 • Donar a conèixer el procés migratori i el procés de construcció d’Europa.

Durant el debat han sorgit diversos temes de discussió.

 1. Quin professorat ha d’impartir aquesta matèria?
 2. Aquesta assignatura es pot convertir en una matèria que només serveix per acabar d’omplir l’horari del professorat?
 3. L’educació de la ciutadania ha de ser una assignatura o ha de ser una matèria que es treballi des de diverses àrees, és a dir, ha de ser un eix transversal?

 

0 comentarios