Blogia
Qué mengem?

Tercera sessió del Postgrau del projecte Xarxa

Tercera sessió del Postgrau del projecte Xarxa

Resum de les sessions de treball del dia 22-11-05

A la sessió de seguiment dels projectes, s’ha analitzat l’estat de cada projecte des del punt de vista de les potencialitats que té la metodologia d’APS amb l’ajut de les TIC i les dificultats que presenta portar-la a la pràctica.

Resum de les diferents aportacions fetes per cada projecte.

APS
Potencialitats
 • El procés d’aprenentatge el fa l’alumne per ell mateix a mesura que s’avança en el projecte.
 • Els alumnes poden tenir iniciativa pròpia, que els permet anticipar-se als aprenentatges programats.
 • S’afavoreix el contacte dels alumnes amb la resta de la comunitat
 • Recuperació de la memòria històrica de i per la comunitat.
 • Els alumnes esdevenen ciutadans actius. El seu paper pren importància.
 • Es potència el sentiment de pertinença a una comunitat.
 • Vinculació amb el territori/municipi.
 Dificultats
 • Dificultats per coordinar els diversos estaments que intervenen en el projecte.
 • Dificultats per anar difonent la feina feta.
 • Si es valora el producte final, sense tenir en compte la innovació, la inversió d’esforços del docent és molt elevada.
TIC
Potencialitats
 • Es facilita l’ús i l’aprenentatge de les TIC.
 • L’alumne té una motivació afegida pel fet de treballar amb TIC

Dificultats

 • Els professors necessiten aprendre l’ús  d’un programari específic que canvia massa ràpidament.
 • Problemes tècnics amb les instal·lacions i els programes.

A la sessió temàtica “L’Aprenentatge i Servei: Emmarcament del projecte Xarxa en l’APS” , impartida per la professora-coordinadora del projecte Pilar Comes, s’han presentat i analitzat dos documents.

La lectura de l’article “Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos bàsicos” de la Dra María Nieves Tapia, ens ha permès una reflexió entorn al nostre projecte per tal de constatar  si s’ajusta a les tres premisses que defineixen la metodologia  de l’APS. 

a)      “Està protagonitzat fonamentalment pels estudiants”
b)      “Es proposa atendre solidàriament una necessitat social i sentida per la comunitat (intencionalitat solidària)”
c)      “Està planificat no només per atendre a aquesta necessitat social, sinó per millorar la qualitat dels aprenentatges escolars (intencionalitat pedagògica)”
 
El segon document que hem analitzat “Metodologia dels projectes d’aprenentatge- servei” és un esborrany de les conclusions d’un Seminari d’Aprenentatge i Servei de la Universitat de Barcelona. El document tracta d’explicar les etapes de desenvolupament dels projectes d’APS a l’educació no formal. La idea és analitzar-lo i mirar quines etapes són vàlides i quines es poden millorar o ometre en els projectes aplicats a l’educació formal.

Professors del Projecte Xarxa de l’IES Antoni Cumella de Granollers

0 comentarios