Blogia
Qué mengem?

Primera sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

El dia 8 de novembre de 2005 vam iniciar el postgrau en una sessió que va tenir lloc a la seu de la Fundació Martí l’Humà de La Garriga.

Els temes que vam tractar foren:
a) Aspectes organitzatius del postgrau
b) Revisió del treball de coordinació general del projecte Xarxa
c) Comentaris sobre l’article "L’aprenentatge i servei amb suport de les TIC, unes ulleres renovades per al foment de la ciutadania participativa a l’educació formal" sobre APS, escrit per la professora Pilar Comes que apareixerà publicat properament.

a)Després de comentar els aspectes administratius referents a la matrícula, la professora Pilar Comes, coordinadora del postgrau, ens va presentar el calendari i la programació del postgrau.
El programa es desenvoluparà en 19 sessions. Cada sessió constarà de tres parts: la primera es dedicarà a treballar i presentar els avanços en els diferents projectes que es van dissenyar el curs passat. A la segona hi haurà una sessió temàtica on intervindran diferents ponents de camps molts diversos. I,la tercera part es dedicarà a comentar les ponències i extreure’n conclusions.
L’avaluació del postgrau es farà en funció de:
· Els registres de les sessions a la Weblog
· Els registres de les activitats realitzades amb alumnes.
· Els productes finals dels projectes, la memòria i el procés del treball

b) Es van comentar les dificultats amb les que s’ha trobat la Fundació per obtenir i distribuir el material informàtic que se’ns havia adjudicat per desenvolupar els projectes, tot i que estan en vies de solució.
Per altra banda, pel que fa a la difusió del projecte, es compta amb la col·laboració de la Televisió de Granollers i amb la col·laboració de l’Agustí Coromines que, dins del projecte ARIE de recerca en educació, filmarà un vídeo de dues hores de durada aproximadament , on es recollirà tot el material obtingut de les gravacions fetes als diversos projectes.

c)Després de llegir l’article, vam fer algun suggeriment en relació a la concreció dels projectes.

0 comentarios